Dodací podmínky

1. Dodací podmínky

1.1. Prodávající zboží, které je dodstupné skladem, odešle nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky od kupujícího.

1.2. Pokud prodávající nebude schopen zboží v tomto termínu odeslat bude o tom kupujcící informován prostřednistvím e-mailu a prodávající touto cestou navrhne náhradní řešení pro vyřízení objednávky.

1.3. Prodávající nezodpovídá za zdržení, které je způsobeno kupujícím nebo přepravcem. Dále prodávající neručí za vydy vzniklé nepřijetím objednávky způsobené nezaviněným výpadkem spojení popřípadě jiných techniských problémů.

1.4. Po uzavření závazné objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit cenu za zboží v četně doručovacích nákladu (náklady na přepravuj zboží do místa určení kupujícím v objednávce). Pokud kupující nepřevezme zboží, je kupující povinen upradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu na balení a expedici zásilky na přepravu zboží.

1.5. Náklady spojené s expedicí zboží, pokud není uvedeno jinak, nese kupující.

1.6. Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající tyto ceny garantuje k okamžiku odeslání objednávky.

1.7. Kupující stvrzuje převzetí zboží podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa, která je uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři. Pokud je zásilka poškozena může kupující tuto zásilku odmítnout převzít, po převzetí zásilky postupuje dle reklamačního řádu.

1.8. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, nebzpeční způsobení škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

visa mastercard express paypal skrill